Näringsindustri

Näringsindustri

I Sverige är drygt 70 företag så kallade enmansföretag. Om man sammanställer alla små och medelstora företag uppgår det till 99,9% av samtliga företag. Det är alltså ytterst få medelstora och stora företag i landet. De som finns hittas främst inom tillverkningsindustrin, produktion och har stort fokus på import eller export. Även om det är väldigt få företag som är ”stora företag” så står dessa för en mycket stor del av alla arbetstillfällen som skapas i Sverige. Man räknar med att ca 1 miljon personer jobbar inom dessa stora företag, vilka främst hittas inom industrin. Bland de största hittas bland annat:

Volvo Cars AB

Svensk biltillverkare som idag ägs främst av kinesiskt företag. I Sverige finns minoritetsägande hos bland annat AMF, Folksam samt Första AP-fonden. Huvudkontoret ligger i Torslanda men det finns fabriker på flera ställen i Sverige för forskning, tester och montering av deras fordon. Utöver fabriker i Sverige finns det även på två ställen i Kina. Volvo är den största privata aktören utifrån hur många anställda som företaget har.

Scania AB

I likhet med Volvo AB hittas Scania AB inom fordonsindustrin. Bolaget ägs idag av Volkswagen AB och har huvudkontoret i Södertälje. Scania är främst känd för att tillverka bussar och lastbilar. Men man tillverkar även bland annat marina motorer och industrimotorer. Med så stor produktion av avancerade produkter finns också en stor avdelning för servicetjänster och merförsäljning.

Skanska

En industri som är stor i Sverige är byggindustrin. Inom denna sektor hittas det internationella företaget Skanska. Det var exempelvis detta företag som byggde Arlanda 1963 och Ölandsbron som var klar 1972. Skanska har drygt 40 000 anställda men anlitar även ofta underleverantörer inom olika branscher vid olika byggprojekt.

Sandvik

Sandvik är världsledande inom skärande metallbearbetning. Det handlar både verktyg och maskiner men även service och tjänster som underlättar för kunder som söker skärutrustning med hög kvalité. Industriföretaget har huvudkontoret och en fabrik i Sandviken och har ca 10 000 anställda i Sverige. Över hela världen uppgår antalet anställda till ca 40 000. Bara i Sandviken jobbar ca 5 500 personer.

SCA

SCA är ett av Sveriges största företag inom trä- och massaindustrin. Företaget är uppdelat i fem affärsområden vilka är Förnybar energi, Massa, Papper samt Skog och Träd. Verksamheten finns på flera ställen i Sverige. En industri som har ca 4000 anställda och som omsätter knappt 20 miljarder.