Näringsindustri

Om oss

Industribloggen uppdateras ett par gånger per månad och är öppen för alla att ta del av. Den skrivs av våra medlemmar som därmed bidrar till en levande blogg och intressanta artiklar. Genom att vara medlemsbunden får vi in artiklar från betydligt fler vinklar än om enbart ett par skribenter skulle ansvara för bloggen.

Om bloggen

Industribloggen vänder sig till personer som jobbar inom industrin. I Sverige innebär det ca 1 miljoner personer vilket beror på att flera av Sveriges största företag just hittas inom denna bransch. Läsarna hittas inom allt från förvärvsarbetare till ingenjörer och projektledare.

Om ambitionen

Ambitionen är att bloggen ska bli en självklar informationskälla för personer som arbetar inom industrin eller är intresserade av branschen av annan anledning. Vi ser oss inte som konkurrenter mot stora dagstidningar eller fackförbundens månadsmagasin. Denna blogg är däremot ett perfekt komplement för dig som vill ha digitala artiklar som alltid är gratis att läsa.

Om Oss

Även om vi bara är två personer som administrerar bloggen så är alla medlemmar välkomna att skriva och publicera artiklar. Detta efter faktagranskning av oss. Därmed är bloggen betydligt mer än bara vi två som på vår fritid publicerar artiklarna. Välkommen att höra av dig om du har frågor.