Näringsindustri

Varför skaffa en övervakningskamera till hemmet?

Funderar du på att skaffa en övervakningskamera till hemmet? Det finns ett par fördelar med det. I den här texten berättar vi mer om exempelvis följande:

  • Förvandlar ett larmsystem till ett övervakningssystem.
  • Uppkopplade till en larmcentral som kan vidta rätt åtgärder.
  • Se vad som händer i mobilen.

Komplettera ett befintligt larmsystem –till ett övervakningssystem

De flesta, åtminstone villaägare, har redan ett larmsystem. Genom att komplettera med en övervakningskamera kan det göras om till ett övervakningssystem. Det ger dig möjlighet att se vad som sker i hemmet, även när du inte är där. Det ger också operatörer på larmcentralen möjlighet att vidta rätt åtgärder i en stressad situation.

Din övervakningskamera kan kopplas upp till larmcentral

När larmet går finns det möjlighet för operatörerna på larmcentralen att ta del av vad som sker. Ponera att du inte är hemma och larmet går – operatören kan då skicka väktare samt tillkalla rätt hjälp, beroende på vad det är som sker. Det är inte bara vid ett inbrott som det här kan vara hjälpsamt.

Ett annat exempel är om brandlarmet är kopplat till samma larmsystem. I sådana fall kan en operatör snabbt konstatera att det brinner och genast skicka brandkår till platsen. Den hjälpen kan vara avgörande när det handlar om att rädda ägodelarna.

Se vad som händer i mobilen

Tack vare en app till din övervakningskamera kan du följa vad som händer i hemmet – även när du inte är där. En modern övervakningskamera har som regel en medföljande, användarvänlig app där du kan göra allt ifrån att ställa in rörelsezonerna till att faktiskt övervaka det som sker i hemmet.

Med en del modeller är det också möjligt att initiera tvåvägskommunikation genom ett knapptryck i appen. På så vis kan du prata med den som ringer på dörren, även om du inte är hemma. Det kan också vara bra om du behöver kommunicera med ett bud, till exempel.

Identifiera

En av de stora fördelarna med att skaffa en övervakningskamera är naturligtvis att det blir lättare att identifiera en eventuell gärningsman. Har du god upplösning kan du till exempel se detaljer som:

  • Gärningsmannens ansikte, även på avstånd.
  • Registreringsskyltar.
  • Smycken, tatueringar eller andra kännetecken.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *